Žemiau pateikiami visi UAB „Gelvora“ kontaktiniai telefono numeriai iš kurių gali būti siunčiamos SMS žinutės ar automatiniai skambučiai:

+370 5 2109026
+370 5 2191800
+370 5 2196325

+370 5 2360529

+370 5 2109024
+370 5 2738779

+370 5 2738786

+370 5 2199731

+370 5 2191801

+370 5 2196342

+370 5 2191805

+370 5 2199729

+370 5 2109028

+370 5 2109023

+370 5 2109021

+370 5 2109022

Jeigu gavote SMS pranešimą arba praleidote automatinį skambutį dėl įsiskolinimo, skambinkite tuo numeriu kuris yra nurodytas SMS žinutėje ar praleistame skambutyje.