Skolos išieškojimo išlaidos

Skolos išieškojimo išlaidos.

Dėl UAB „Gelvora“ atliekamų ikiteisminio skolos išieškojimo veiksmų, kuomet skola išieškoma iš skolininkų (fizinių asmenų), UAB „Gelvora“ patiriamų skolos išieškojimo išlaidų, kurias UAB „Gelvora“ reikalauja atlyginti, rūšys ir maksimalūs dydžiai yra nurodyti žemiau (su PVM):

Registruoto raštiško pranešimo ar kito dokumento skolininkui išsiuntimas paštu (laiške talpinamo pranešimo spausdinimas, pakavimas, vokas ir išsiuntimas) – 1,59 Eur;

Neregistruoto raštiško pranešimo ar kito dokumento skolininkui išsiuntimas paštu (laiške talpinamo pranešimo spausdinimas, pakavimas, vokas ir išsiuntimas) – 1,23 Eur.

 

Atkreipiame dėmesį, jog aukščiau nurodytų skolos išieškojimo išlaidų dydžiai gali keistis, priklausomai nuo UAB „Gelvora“ tiekėjų (pvz. AB „Lietuvos paštas“) taikomų paslaugų kainų pasikeitimo.

 

Ikiteisminių skolos išieškojimo veiksmų atlikimo tvarka.

Aukščiau nurodytos skolos išieškojimo išlaidos patiriamos atliekant teisėtus veiksmus įsiskolinimui išieškoti, t.y., raginant skolininkus atsiskaityti.

Skolininkams įprastai yra pateikiami:

Priminimai/pranešimai telefonu, SMS žinutėmis ir/ar elektroniniu paštu, kas 14 kalendorinių dienų (UAB „Gelvora“ nereikalauja iš skolininkų padengti dėl šių veiksmų atlikimo patiriamų išlaidų);

Raštiški pranešimai (registruoti arba neregistruoti) siunčiami paštu – vieną kartą per kalendorinį mėnesį (UAB „Gelvora“ reikalaujamos iš skolininkų padengti dėl šių veiksmų atlikimo patiriamos išlaidos nurodytos www.gelvora.lt, skolos išieškojimo išlaidų skiltyje).

 

Paminėtų skolos išieškojimo veiksmų kiekis ir periodiškumas gali keistis priklausomai nuo individualių skolos išieškojimo proceso aplinkybių.

Vardas*
Tema*
Tel.numeris*
El.paštas*
Klausimas*